Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?

  • Ik heb het gevoel dat er iets in mijn keel zit
  • Ik ben moe aan het einde van de dag
  • Ik ben benauwd
  • Ik heb een gespannen nek
  • Ik ben kortademig
  • Ik hyperventileer
  • Ik kom adem tekort tijdens het spreken

Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Verkeerd ademen

De meeste mensen ademen onbewust en vanzelfsprekend. Voor velen is ontspannen ademen echter niet (meer) vanzelfsprekend. Dit kan uiteenlopende klachten tot gevolg hebben, zoals: kortademigheid, vermoeidheid of het gevoel van een brok in de keel. Emoties en stress zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand. Denk hierbij aan hyperventilatie of angst- en paniekstoornissen.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek en observatie brengen wij de lichaamshouding, adembeweging en spanningen in het lichaam in kaart en bepalen wij of logopedische behandeling geïndiceerd is. Tijdens de behandeling leer je de verschillende adembewegingen herkennen en word je je bewust van je eigen adembeweging. Je leert om je onbewuste foutieve adempatroon te doorbreken. Vervolgens leer je controle te krijgen op de adem, wordt de natuurlijke adembeweging hersteld en zal je lichaam ontspannen. Een ontspannen adem heeft een gunstige invloed op het lichamelijke en geestelijke functioneren.

Door middel van oefeningen en het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden ben je aan het einde van de behandeling in staat om ontspannen te ademen en indien nodig de adem te controleren in gespannen situaties.

Ademtherapie is ook geschikt voor kinderen

Tijdens de behandeling maken wij je kind op speelse wijze bewust van de adem en leert je kind zich beter ontspannen. Een ontspannen houding heeft een positief effect op de adem en de stem.