Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?
  • Anderen vragen vaak: ‘wat zeg je?’
  • Anderen begrijpen mij niet
  • Ik ben ontevreden over mijn uitspraak
  • Mijn omgeving vertelt mij dat ik onsamenhangend en binnensmonds spreek
  • Ik spreek niet vloeiend en moet vaak opnieuw beginnen

Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag?
Neem dan contact met ons op he

Broddelen of onduidelijk spreken

Bij broddelen kan er sprake zijn van een niet vloeiende, moeilijk verstaanbare spraak. Broddelen is een stoornis in het spreken. Opvallend zijn een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, monotoon spreken en het ineenschuiven van woorden. Daarnaast kunnen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voorkomen. De ‘broddelaar’ zelf merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar het is vaak de omgeving die de noodzaak van therapie aankaart.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en spraakonderzoek brengen wij de uitspraakproblemen in kaart en bepalen wij logopedische behandeling geïndiceerd is. De behandeling richt zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.