Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?
  • U heeft een cochleair implantaat en wil na de revalidatieperiode in het ziekenhuis de hoortraining voortzetten
  • U heeft een cochleair implantaat, de hoortraining is al enige tijd afgerond maar u heeft een nieuwe hulpvraag
  • U heeft een cochleair implantaat en zou graag uw spraakverstaanbaarheid verbeteren
Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Hoortraining na cochleaire implantatie

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaat dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer te kunnen horen en verstaan. Na de intensieve logopedische revalidatieperiode in het ziekenhuis kan de logopedische begeleiding verder voortgezet worden bij onze logopediepraktijk.

Behandeling

In overleg met het CI-team van uw ziekenhuis wordt de behandelfrequentie bepaald, deze ligt tussen de één en drie behandelingen per week. Het ziekenhuis informeert ons over het voorgaande oefentraject zodat de behandeling bij ons hierop kan worden afgestemd. Tijdens het revalidatietraject in het ziekenhuis heeft u samengewerkt met uw co-therapeut. Ook tijdens deze fase van de revalidatie blijft de aanwezigheid van uw co-therapeut noodzakelijk. U krijgt oefeningen mee naar huis die u samen met uw co-therapeut doet. De behandelfrequentie zal langzaam worden afgebouwd. De duur van dit hoortrainingstraject neemt ongeveer drie maanden in beslag. Het resultaat is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals: duur van doofheid, gebruik van hoortoestellen, acceptatie van nieuw geluid en frequentie en intensiteit van het oefenen.