Kwaliteitstoets Logopedie

   • Logopedie Toolenburg behaalde al 3 maal de hoogste score op de kwaliteitstoets. Daarna komt de praktijk in aanmerking voor een kwaliteitscyclus waarin niet meer de individuele dossiers centraal staan, maar de praktijkdoelen. Dan wordt de praktijk jaarlijks geauditeerd op de voorgenomen doelen. Ik oktober 2021, 2022 en in november 2023 is de praktijk geauditeerd. Opnieuw is de cyclus positief beoordeeld.
   •  
   • Op 15 oktober 2021 hebben wij voor 3 jaar het kwaliteitscertificaat wederom behaald.

   

    • Al drie keer eerder: Op 13 augustus 2015, 23 juni 2017 en 20 juni 2019 behaalde Logopedie Toolenburg de Vrijwillige Kwaliteitstoets. De Kwaliteitstoets Logopedie bestaat uit 3 onderdelen:

    

    • Deel 1: Methodisch Logopedisch Handelen (dossiertoets)
    • Deel 2: NVLF Richtlijn
    • Deel 3: Organisatie van de praktijk (organisatie, privacy & veiligheid)

Op alle drie de onderdelen zijn wij positief (met een score van 100%) beoordeeld door KIWA, een onafhankelijk auditbureau.

    • Onze praktijk heeft ervoor gekozen de kwaliteitstoets vrijwillig aan te gaan om zo inzicht te verkrijgen over het kwaliteitsniveau van de praktijk. Logopedie Toolenburg levert kwaliteit en daar zijn wij trots op! Het certificaat van de kwaliteitstoets is 2 jaar geldig.

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De paramedicus wordt bij de initiële registratie ingeschreven in het basisregister (basisregistratie). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd (herregistratie) of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, wordt de paramedische behandelaar bij herregistratie ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Alle logopedisten van Logopedie Toolenburg staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.e