Voor de vierde keer behaalt Logopedie Toolenburg de hoogste score op de kwaliteitstoets. Op 25 oktober 2021 heeft een onafhankelijk auditbureau de kwaliteit opnieuw beoordeeld. Omdat wij drie maal de audit met een 10 hebben behaald hebben wij laten zien dat wij constante kwaliteit leveren. Hierna kunnen wij alleen nog meedoen aan een kwaliteitscyclus waarin niet meer de individuele dossiers centraal staan, maar onze bedrijfsvoering. Wij hebben voor de komende drie jaar praktijkdoelen opgesteld. Elke jaar worden wij beoordeeld op het behalen van de doelen. Zo werken wij onverminderd voort aan het verbeteren van onze kwaliteit!