Directe Toegankelijkheid Logopedie

Je kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij Logopedie Toolenburg terecht.

Ik kom zonder verwijzing naar de logopedist en dan?
Je maakt een afspraak met de logopedist en vermeldt dat je zonder verwijzing komt. De logopedist doet een screening om te kijken of logopedische zorg gestart kan worden. Er worden vragen gesteld om de hulpvraag te achterhalen en de ernst in te schatten. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten.

Er zijn twee opties:

  1. Logopedische zorg kan direct worden gestart. Met jouw toestemming ontvangt de huisarts een kort verslag met daarin de uitslag van de screening.
  2. Bij meerdere logopedische problemen, een complex probleem of bij andere zorgen of vragen kan behandeling niet direct gestart worden en verwijzen wij jou, met een kort verslag van de screening, terug naar de huisarts. Er is dan alsnog een verwijzing nodig om logopedische zorg te starten.

Uitslag screening
De huisarts moet als ‘zorgcoördinator’ op de hoogte zijn van de zorg rondom zijn of haar patiënten. Om deze reden stellen wij de huisarts, met jouw toestemming, schriftelijk op de hoogte van de bevindingen van de ‘screening’ en of logopedisch onderzoek of behandeling gestart wordt.

Vergoeding DTL
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de DTL screening. Onderstaande verzekeraars vergoeden deze screening niet:

  • CZ – Delta Lloyd – OHRA
  • De Friesland Zorgverzekeraar

Wanneer je bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent dien je een verwijzing bij je huisarts of specialist aan te vragen alvorens logopedisch onderzoek en/of behandeling gestart kan worden. Directe Toegankelijkheid Logopedie is voor jou niet mogelijk.