Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?
  • Mijn kind wordt vaak niet verstaan door anderen
  • Mijn kind spreekt binnensmonds
  • Mijn kind spreekt nog niet alle klanken goed uit en zegt bijvoorbeeld “gaap in plaats van schaap”,” tip in plaats van kip” of “toel in plaats van stoel”
  • Mijn kind kan de ‘r’ niet zeggen
  • Mijn kind slist
  • Mijn kind spreekt nasaal
  • Mijn kind hapert

Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Afwijkende spraakontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van je kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Onvoldoende verstaanbaar spreken kan tot problemen leiden in de communicatie en sociale-emotionele ontwikkeling. Je kind kan onvoldoende duidelijk maken wat hij wil en wordt niet begrepen door zijn omgeving. Ook kan je kind gefrustreerd raken, zich terug trekken in sociale en communicatieve situaties en kan moeite hebben met het maken van vriendjes.

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en articulatieonderzoek bepalen wij of de spraakontwikkeling passend is bij de leeftijd en of logopedische behandeling geïndiceerd is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel, -neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum.

De oefeningen worden speels aangeboden. Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Je krijgt opdrachten mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.