Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen?

  • Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen?
  • Ik kan gesprekken met anderen niet goed volgen
  • In ruimtes met veel omgevingslawaai kan ik anderen niet meer horen/begrijpen
  • Ik hoor al een tijd niet goed, ik merk dat ik daardoor geïsoleerd raak
  • Communiceren met familie en vrienden gaat steeds moeizamer
  • Door een ziekte is mijn gehoor slechter geworden of helemaal verdwenen
  • Ik wil weer graag een gesprek kunnen voeren, ondanks mijn slechthorendheid.

Herkent u een van de bovenstaande punten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons. Wij hebben een samenwerkingsverband met de GGMD.

Slechthorendheid/doofheid en spraakafzien

Bij de meeste mensen vermindert het gehoor naarmate ze ouder worden. Dit wordt ouderdomsslechthorendheid genoemd. Meestal is het aanpassen van een hoortoestel voldoende om te kunnen blijven communiceren met de omgeving.

Door ziekten (tumor, Meniere, etc) kan het gehoor ook ernstig verslechteren en soms kan plotse doofheid ontstaan. Een hoortoestel of een CI zijn dan niet genoeg. Wanneer iemand op latere leeftijd doof/ernstig slechthorend wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de onderlinge communicatie, in het zelfstandig functioneren en in het werk. Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. Iemand die dit treft heeft een verleden als horende en hij of zij beseft het verlies van het gehoor goed.

Dan kan het leren (bewust) spraakafzien, al dan niet in combinatie met Nederlands met Gebaren (NmG) noodzakelijk zijn om te kunnen blijven communiceren met horende mensen (zoals partners, vrienden, kinderen en kleinkinderen).

Spraakafzien wordt in de volksmond ook wel ‘liplezen’’ genoemd. Spraakafzien is echter meer dan liplezen.

Bij spraakafzien kijkt u niet alleen naar de lippen, maar zijn ook houding, mimiek, gebaren en de context belangrijk. Tijdens de behandeling wordt ook aandacht besteed aan de houding ten opzichte van elkaar, assertiviteit van degene die moet spraakafzien en worden tips gegeven aan de omgeving. Spraakafzien is iets natuurlijks, iets dat iedereen al onbewust gebruikt. Bij de training spraakafzien kunt u die vaardigheid verder ontwikkelen.

Behandeling spraakafzien

De behandeling (10 -15 keer afhankelijk van de manier van verwijzen) wordt individueel gegeven, zodat er op uw specifieke vragen kan worden ingegaan.

Tijdens de behandeling worden de klanken van het Nederlands behandeld. U leert welke klanken u makkelijk kunt aflezen en welke moeilijker zijn om te zien, waarom lettergrepen belangrijk zijn. U leert dat de context het verschil maakt tussen wel en niet begrijpen waarover het gesprek gaat. U krijgt tips over hoe u in de communicatie rekening kunt houden met uw slechthorendheid.

Er wordt veel geoefend tijdens de behandelingen. Alleen door oefenen raakt u vertrouwd met het mondbeeld. Communiceren doe je niet alleen. Het verminderd gehoor van u als slechthorende heeft ook gevolgen voor de (gespreks-)partner. Uw partner, vriend, vriendin of familielid is dan ook van harte welkom om (kosteloos) aan de behandeling deel te nemen. Zo krijgt hij of zij inzicht in de gevolgen van minder horen en de aanvullende waarde van spraakafzien. Tevens bespreek ik verschillende tips om de communicatie met u zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is dus erg prettig als u tijdens de lessen iemand mee kan nemen, zodat die kan leren op welke manier hij of zij rekening kan houden met uw verminderd horen.