Wanneer kunnen wij iets voor jou betekenen?
  • Mijn peuter hapert wanneer hij iets wil vertellen en ik vraag me af of dit een ‘natuurlijke’ fase is
  • Mijn kind stottert al wat langer en ik wil graag advies van een logopedist
  • Je bent een tiener, hebt al eerder logopedie gehad, maar zou graag weer starten

Herken je één van de bovenstaande punten of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Stotteren

Niemand spreekt volledig vloeiend. Ook bij ‘vloeiende sprekers’ horen we regelmatig niet-vloeiende momenten. Jonge kinderen tussen de 2 en 5 jaar maken meer normale onvloeiendheden doordat hun taal nog volop in ontwikkeling is. Stotteren verloopt echter anders. De onvloeiendheden komen vaker voor, ook binnen het woord, en er gaat vaak meer spanning mee gepaard. Er worden klanken (k-k-kip) of lettergrepen (ko-ko-kopen) herhaald of de klank wordt aangehouden (fffiets).

Om te kunnen bepalen of jouw kind therapie nodig heeft kun je bij ons deskundig advies inwinnen. Wij werken in goed contact samen met de preventieve logopedisten op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het CJG. Zij zullen je doorverwijzen naar Logopedie Toolenburg wanneer:

  • de screeningslijst voor stotteren hiertoe aanleiding geeft en/of
  • wanneer je als ouder bezorgd bent en/of
  • wanneer je kind minder gaat spreken door het stotteren of onder het stotteren lijkt te lijden.

Natuurlijk kun je ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

De logopedisten van Logopedie Toolenburg

Caroline Brocke en Rosemarijn Bokhorst staan ingeschreven in het stotterregister van de beroepsvereniging (NVLF). Door deze kwalificatie zullen zij zich blijvend dienen te scholen op het gebied van stotteren.
Tevens maken zij deel uit van een stotterintervisiegroep die zes keer per jaar bij elkaar komt onder begeleiding van een stottertherapeut. Tijdens deze intervisie wordt aandacht besteed aan lopende cliënten (casuïstiek), aan (veranderde) methodieken/therapieën en aan nieuwe ontwikkelingen.

“Op het juiste moment starten met therapie is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat: “De behandeling van stotteren voordat dit 15 maanden aanwezig is een hogere kans geeft op herstel dan wanneer behandeling van stotteren gestart wordt als het stotteren meer dan 15 maanden aanwezig is (Ingham & Cordes, 1998).”

Behandeling van kinderen tot 6 jaar

Logopedie Toolenburg werkt volgens de Richtlijn stotteren.
De Richtlijn stotteren omvat evidence based aanbevelingen over wanneer we een kind onder controle houden (monitoren), wanneer we een kind in behandeling nemen en welke behandelmethode we kunnen toepassen. Aan de hand van de gegevens die tijdens de intake, de observatie en het in kaart brengen van het stotteren naar voren komen, bepalen wij in hoeverre er kans is op spontaan herstel en in hoeverre er kans is op blijvend stotteren. Vanuit al deze gegevens geven wij een advies en nemen samen met ouders het besluit het spreken onder controle te houden of behandeling te starten.

De behandeling van jonge kinderen is gericht op herstel van stotteren. In de meeste gevallen leert het kind door stottertherapie weer vloeiend spreken. In recent onderzoek is aangetoond dat van de Nederlandse kinderen die behandeld werden voor stotteren door Nederlandse therapeuten, 76,5% binnen 18 maanden hersteld is van stotteren.

Zoals in de richtlijn gesteld wordt bespreken wij met ouders welke behandelmethode de voorkeur verdient. Wij leggen hen uit wat deze behandelmethoden inhouden. In beide methoden zijn zowel Caroline als Rosemarijn geschoold. Bij beide methodieken wordt een grote ouderparticipatie verwacht. Uit onderzoek blijkt dat beide methoden hetzelfde resultaat hebben.

Behandeling van kinderen van 6 tot 13 jaar

De behandeling van kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar wordt gebaseerd op een behandelplan dat zich richt op de gedragingen, emoties en beperkingen die op grond van de intake en het (stotter)onderzoek met ouders en kind zijn bepaald.