Caroline Brocke studeerde in 1989 af aan de Vrije Universiteit in de Franse Taal- en Letterkunde.
Zij rondde haar studie logopedie af in 1997 aan de Hogeschool van Utrecht.
Caroline behandelt cliënten met hulpvragen op het gebied van spraak- en/of taal, stotteren, broddelen en afwijkend mondgedrag.

Expertise
Haar expertise ligt in het behandelen van:

 • (meertalige) jonge kinderen met spraak- en/of taalproblemen
 • kinderen jongeren en volwassenen die stotteren
 • (meertalige) volwassenen met uitspraakproblemen
 • kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten

Caroline is ingeschreven in het stotterregister van de beroepsvereniging (NVLF)

De behandeling

“De kernwoorden in mijn behandeling zijn vertrouwen, veiligheid en plezier. Omdat ik mijn vak met veel plezier uitoefen, draag ik dat vanzelf over op de kinderen en volwassenen. Vertrouwen win ik door goed te luisteren en mijn cliënten als belangrijkste factor in mijn behandeling te beschouwen.

Cursussen

 • Masterclass Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) (oktober 2022)
 • Terugkomdag restart DCM (april 2022)
 • DCM, behandeling van stotteren binnen het emotionele domein (oktober 2021)
 • Behandeling van stotterende kinderen (6-12 jaar)
 • Systemisch-dialogische procesbegeleiding (2019-2020) (het doen van familieopstellingen in relatie tot een logopedisch probleem)
 • Mini-KIDS: Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar (2017)
 • Stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd (2017)
 • Behandeling spraakstoornissen volgens Hodson en Paden (2017)
 • Begrijpend lezen (2016)
 • Restart – DCM, het behandelen van jonge stotterende kinderen volgens het Demands en Capacities model (2016)
 • Workshop Inventief behandelen (2016)
 • Lidcombe Programma, een gedragstherapeutische benadering voor jonge stotterende kinderen (2015)
 • Logopedie en tandheelkunde – Verdiepingscursus (2015)
 • Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2014)
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk (2014)
 • Ik leer anders, opleiding tot beelddenkcoach (2013)
  Taalstoornissen bij meertalige kinderen (2013)
 • Oral Motor Assessment and Training (2013)
 • Deelname aan intervisiegroep stottercentrum Bloemendaal (2012 tot heden)
 • Prompt 1, introductietechniek (tbv spraakstoornissen) (2011)
 • Logopedie en Tandheelkunde (2011)
 • Jonge stotterende kinderen (2010)
 • De Hanencursus (2009)
 • Sensorische informatie verwerking- Anders kijken naar kinderen, basismodule (2009)