Caroline Brocke studeerde in 1989 af aan de Vrije Universiteit in de Franse Taal- en Letterkunde.
Zij rondde haar studie logopedie af in 1997 aan de Hogeschool van Utrecht.
Caroline behandelt cliënten met hulpvragen op het gebied van spraak- en/of taal, stotterende kinderen, broddelen, adem- en embouchureproblemen bij blazers. Tevens is zij coach beelddenken.

Expertise
Haar expertise ligt in het behandelen van:

  • (meertalige) jonge kinderen met spraak- en/of taalproblemen
  • (meertalige) volwassenen met uitspraakproblemen
  • adem- en embouchureproblemen bij blazers
  • kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten
  • kinderen en jongeren die stotteren

Caroline is ingeschreven in het stotterregister van de beroepsvereniging (NVLF)

De behandeling

“De kernwoorden in mijn behandeling zijn vertrouwen, veiligheid en plezier. Omdat ik mijn vak met veel plezier uitoefen, draag ik dat vanzelf over op de kinderen en volwassenen. Vertrouwen win ik door goed te luisteren en mijn cliënten als belangrijkste factor in mijn behandeling te beschouwen.

Cursussen

Systemisch-dialogische procesbegeleiding (2019-2020)
Mini-KIDS: Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar (2017)
Stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd (2017)
Behandeling spraakstoornissen volgens Hodson en Paden (2017)
Begrijpend lezen (2016)
Restart – DCM, het behandelen van jonge stotterende kinderen volgens het Demands en Capacities model (2016)
Workshop Inventief behandelen (2016)
Lidcombe Programma, een gedragstherapeutische benadering voor jonge stotterende kinderen (2015)
Logopedie en tandheelkunde – Verdiepingscursus (2015)
Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2014)
Meer dan larynxmanipulatie (2014)
Webinar Lax Voxtherapy technique (2014)
Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk (2014)
Ik leer anders, opleiding tot beelddenkcoach (2013)
Symposium “de wondere wereld van embouchure, adem en zang (2013)
Taalstoornissen bij meertalige kinderen (2013)
Oral Motor Assessment and Training (2013)
Deelname aan intervisiegroep stottercentrum Bloemendaal (2012 tot heden)
Prompt 1, introductietechniek (tbv spraakstoornissen) (2011)
Logopedie en Tandheelkunde (2011)
Jonge stotterende kinderen (2010)
De Hanencursus (2009)
Docent trainer Totale Communicatie (2007 tot 2008)
Sensorische informatie verwerking- Anders kijken naar kinderen, basismodule (2009)
Nederlandse Gebarentaal, module 1 (2001)
Docent van diverse trainingen, zoals Weerklankgebaren, Totale Communicatie, gastcolleges over spraak-, taal- en communicatie, communicatie bij mensen met een ASS stoornis.