Manouk Krauth studeerde in 2010 af aan de Hogeschool van Rotterdam. Zij deed werkervaring op bij Logopedie Toolenburg, in een verpleeghuis en in het Spaarne Ziekenhuis. Tevens heeft zij enige tijd gewerkt als docent voor de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Rotterdam.

Zij behandelt zowel kinderen als volwassenen met adem- en/of stemproblemen, kinderen met spraak- en/of taalproblemen en met name kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten (OMFT).

Expertise
Haar expertise ligt in het behandelen van:

  • cliënten met adem- en/of stemproblemen
  • kinderen met spraak- en/of taalproblemen
  • kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten
  • jonge kinderen met eet- en drinkproblemen

Manouk is ingeschreven in het register Preverbale logopedie van de beroepsvereniging (NVLF)

De behandeling

“Iedere cliënt is een nieuwe uitdaging, iedere cliënt heeft zijn eigen manier van leren. In mijn behandeling vind ik het belangrijk dat de cliënt zichzelf kan zijn, een lach of een traan hoort daarbij. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de interesses van de cliënt. Mijn doel is het creëren van een ontspannen sfeer waarin de cliënt uitgedaagd wordt te leren, enthousiast raakt om door te zetten en trots is wanneer zijn doel is behaald.”

Cursussen
PROMPT 1: Introductietechniek (2018)
Behandeling van spraakstoornissen volgens Hodson & Paden (2017)
Eet- en drinkproblemen bij kinderen I (2017)
Workshop Speekselverlies bij jonge kinderen (0-4 jaar) – De DRIPs in de logopedische praktijk (2016)
Opfriscursus: Meer dan larynxmanipulatie (2016)
Logopedie bij chronische hoestklachten (2016)
MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS (2016)
Stemtherapie bij Beroepssprekers (2016)
Workshop Inventief behandelen (2016)
3-Zones Stemmodel (2015)
Stemtherapie bij Kinderen (2015)
Cranio Mandibulaire Dysfunctie (2014)
Logopedie en tandheelkunde – Verdiepingscursus (2014)
Training SMART oefenen in de praktijk (2014)
Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2014)
Breathing Well van dr. John Flutter (2014)
Webinar Lax Voxtherapy technique (2014)
Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk (2014)
Logopedie en tandheelkunde (2013)
Doelgericht en SMART (2013)
Meer dan larynxmanipulatie (2013)
Introductieworkshop EVTS (2012)
Therapie bij stemstoornissen (2012)
Directe Toegankelijkheid Logopedie (2011)