!Belangrijke mededeling!

In de periode september-oktober van het jaar krijgt Logopedie Toolenburg overeenkomsten aangeboden van de zorgverzekeraars. We bekijken de aangeboden contracten zorgvuldig en maken op grond hiervan een beslissing of wij volgens hun voorwaarden willen werken en de voor ons zo belangrijke kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden, als wij het contract zouden gaan tekenen.

In maart 2020 heeft onderzoeksbureau Gupta de resultaten van een onafhankelijke kostenonderzoek gepresenteerd. Gupta geeft hierin aan voor welk tarief de logopedische zorg ingekocht dient te worden. Deze prijs omvat alle kosten die binnen een logopediepraktijk gemaakt worden om een behandeling te geven, rekening houden met alle vaste lasten, alle financiële en tijdsinvesteringen in materiaal, bijscholing en kwaliteit. Alle zorgverzekeraars zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit rapport.

Al jaren betalen de zorgverzekeraars ruim 25% minder dan de vergoeding die door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Daarnaast wordt van logopedisten geëist dat zij allerlei kosten maken zoals klanttevredenheidsonderzoek, audits, en het volgen van bij- en nascholing t.b.v. het kwaliteitsregister. Logopedie Toolenburg wil aan deze eisen voldoen, maar dit is niet haalbaar wanneer er geen redelijke vergoeding tegenover staat. Wij kunnen de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling niet meer waarborgen, wanneer wij de contracten zouden tekenen.

De tarieven die een aantal zorgverzekeraars voor 2021 heeft aangeboden liggen zo ver onder het adviestarief, dat wij hebben besloten die overeenkomsten niet te ondertekenen. Logopedie Toolenburg heeft een tarief vastgesteld, gebaseerd op de resultaten van het kostenonderzoek (Gupta- 2020) met indexering en kwaliteitstoeslag (audit-praktijk).  Onze tarieven voor 2021 vindt u op het overzicht in de wachtkamer en op onze website.

Gelukkig is het voor u als verzekerde mogelijk een restitutiepolis af te sluiten bij uw zorgverzekeraar, waardoor ons tarief aan u volledig vergoed wordt. Let dus bij het kiezen van een zorgverzekering en polis op, of het gaat om een restitutiepolis of naturapolis. In het geval van een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar slechts een percentage, wat betekent dat u een gedeelte zelf moet betalen. Het is altijd goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar van uw keuze om na te vragen hoeveel zij in 2021 aan u vergoeden wanneer u naar een logopedist gaat zonder contract.

Wij blijven de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent waar u ook verzekerd bent in 2021.

De volgende polissen zullen in 2021 de logopedische behandelingen 100% blijven vergoeden !! let op de polis-variant !!

 • Zorg en Zekerheid: alle polissen
 • Menzis: alle polissen
 • Anderzorg: alle polissen
 • Zilveren Kruis/ Interpolis/ FBTO/ Avero Achmea/ One Underwriting Health/ De Friesland Zorgverzekeraar: alle polissen
 • OHRA: restitutiepolis (standaard)
 • PNO: restitutiepolis (standaard)
 • VVAA: restitutiepolis (standaard)
 • ONVZ: vrije keuze restitutiepolis (standaard)
 • Nationale Nederlanden: restitutiepolis (standaard)
 • Zorgdirect (valt onder de Eno): restitutiepolis (standaard)
 • Stad Holland: (standaard)
 • UMC: restitutiepolis (standaard)
 • FBTO: restitutie (standaard)
 • CZ: restitutiepolis – zorgkeuze polis (let op, bij naturapolis wel bijbetalen)
 • A.S.R. de Amersfoortse: restitutiepolis (Let op, bij natura polis wel bijbetalen)
 • VGZ: restitutiepolis (let op, bij naturapolis wel bijbetalen)
 • IZZ:  restitutiepolis (let op, bij naturapolis wel bijbetalen)
 • Unive: restitutiepolis (let op, bij naturapolis wel bijbetalen)
 • ZEKUR: restitutiepolis Zorg Vrij (let op, bij naturapolis wel bijbetalen)

De volgende verzekeringen bieden geen volledige vergoeding, waardoor u een deel zelf zal moeten betalen. Hoeveel u zelf bijbetaalt hangt af van het type polis. Vraag dit tijdig na bij uw zorgverzekeraar, zodat u nog van polis of verzekering kunt wisselen. Let op dat enkele zorgverzekeraars adverteren met een Vrije Keuze-combinatiepolis. Dit is geen zuivere restitutiepolis, hierbij moet u alsnog zelf een deel bijbetalen.

 • DSW
 • DITZO
 • Eucare Aevitae
 • Caresq, Promovendum, Besured
 • CZ: naturapolis
 • Salland (valt onder Eno)
 • Holland zorg (valt onder Eno)
 • VGZ (IZZ, IZA, UNIVE, Bewuzt, Zekur, Carsesco): natura of combinatiepolis
 • Aevitae Eucare: natura polis of combinatiepolis
 • A.S.R. de Amersfoortse: naturapolis of combinatiepolis

N.B:  Wij hebben geprobeerd een volledige weergave te geven. Staat uw polis of zorgverzekeraar er niet bij, laat het ons weten. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit overzicht. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid bij uw eigen verzekering navraag te doen over uw specifieke polisvoorwaarden.  November 2020

Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen.

Facturering geen contract:

We blijven dezelfde zorg leveren aan u als cliënt, maar declareren vanaf 1 januari 2021 de kosten van de behandelingen 1 x per maand rechtstreeks bij de cliënt.

De cliënt betaalt vanaf 01-01-2021 de rekening rechtstreeks aan Logopedie Toolenburg. Deze rekening kan de cliënt na betaling indienen bij de zorgverzekeraar. Verschillende zorgverzekeraars zullen de rekening niet voor 100% vergoeden. Er kan dus sprake zijn van een eigen bijdrage. De cliënt dient dit zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar.

Vergoedingsinformatie voor overleg en verslaglegging voor alle cliënten:

 • Overleg (ook telefonisch) met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien het overleg niet binnen de vrijgevestigde praktijk plaatsvindt, kan tevens de uittoeslag in rekening worden gebracht. Ook kan dan kilometervergoeding in rekening worden gebracht bij de aanvrager van het overleg.
 • Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.