Logopedische behandeling behoort tot de basisverzekering. Logopedie Toolenburg heeft in 2020 een contract gesloten met bijna alle zorgverzekeraars.

Voor 2020 heeft Logopedie Toolenburg met de volgende zorgverzekeraars geen contract afgesloten:

  • DSW/Stad Holland
  • ASR/Amersfoortse/Ditzo
  • Caresq/Promovendum/Besured/National Academic/AON/Eucare/Aevitae

Met alle andere zorgverzekeraars heeft Logopedie Toolenburg wel een contract afgesloten!

Wel een contract:

Logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt een wettelijke eigen bijdrage. Vanaf 18 jaar geldt dat je de logopedische behandeling zelf betaalt via het eigen risico. Als het eigen risico verrekend is, dan wordt logopedie volledig vergoed. Logopedie Toolenburg stuurt alle rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Geen contract:

We blijven dezelfde zorg leveren aan u als cliënt, maar declareren vanaf 1 januari 2020 de kosten van de behandelingen 1 x per maand rechtstreeks bij de cliënt.

De cliënt betaalt vanaf 01-01-2020 de rekening rechtstreeks aan Logopedie Toolenburg. Deze rekening kan de cliënt na betaling indienen bij de zorgverzekeraar. Verschillende zorgverzekeraars zullen de rekening niet voor 100% vergoeden. Er kan dus sprake zijn van een eigen bijdrage. De cliënt dient dit zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar.

Vergoedingsinformatie voor overleg en verslaglegging

  • Overleg (ook telefonisch) met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien het overleg niet binnen de vrijgevestigde praktijk plaatsvindt, kan tevens de uittoeslag in rekening worden gebracht. Ook kan dan kilometervergoeding in rekening worden gebracht bij de aanvrager van het overleg.
  • Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.