Rosemarijn Bokhorst studeerde in 2003 af aan de Hogeschool van Rotterdam.
Zij werkte als logopedist bij Ons Tweede Thuis, in logopediepraktijk Linquenda en begon in 2006 Logopedie Toolenburg.
Rosemarijn behandelt cliënten met hulpvragen op het gebied van spraak- en/of taal, stotteren, broddelen, cochleaire implantatie en kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten.

Expertise
Haar expertise ligt in het behandelen van:

 • kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren
 • jonge kinderen met spraak- en/of taalproblemen
 • cochleaire implantatie
 • kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten.

Rosemarijn is ingeschreven in het stotterregister van de beroepsvereniging (NVLF)

De behandeling

“In mijn behandeling creëer ik een vertrouwde sfeer waarin een ieder zich thuis voelt en van waaruit met de aanwezige mogelijkheden gecommuniceerd kan worden, waarin men durft te proberen, waarin men ‘foutjes’ mag maken en van waaruit geleerd kan worden.”

Cursussen

 • ACT bij tieners- stotteren (2024)
 • Acoustic Pioneer trainer (2024)
 • ARTS Avoidance Reduction Therapy for Stuttering (symposium 2024)
 • ACT4Kids Acceptance and Commitment Therapy (2023)
 • Masterclass Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) (september 2022)
 • Terugkomdag restart DCM (april 2022)
 • DCM motorisch domein (december 2020)
 • DCM emotioneel domein (april 2021)
 • Dynamic Stuttering Therapy (juni 2019)
 • PROMPT 1: Introductietechniek (2018)
 • Mini-KIDS: Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar (2017)
 • Behandeling van spraakstoornissen volgens Hodson & Paden (2017)
 • Restart – DCM, het behandelen van jonge stotterende kinderen volgens het Demands en Capacities model (2016)
 • Lidcombe Programma, een gedragstherapeutische benadering voor jonge stotterende kinderen (2015)
 • Logopedie en tandheelkunde – Verdiepingscursus (2014)
 • Breathing Well van dr. John Flutter (2014)
 • Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk (2014)
 • Deelname aan intervisiegroep stottercentrum Bloemendaal (2012 tot heden)
 • Logopedie en Tandheelkunde (2013)
 • Oral Motor Assessment and Training (2013)
 • Jonge stotterende kinderen (2010)
 • De Hanencursus (2007)
 • Cochleaire Implantatie en Logopedie LUMC (2007)
 • Sensorische informatie verwerking- Anders kijken naar kinderen. Basismodule (2007)  en behandelmodule (2008).
 • Semantisch Pragmatische ontwikkeling en stoornissen bij kinderen (2004)