!Belangrijke mededeling!

In de maand oktober van het jaar krijgt Logopedie Toolenburg overeenkomsten aangeboden van de zorgverzekeraars. We bekijken de aangeboden contracten zorgvuldig en maken op grond hiervan een beslissing of wij volgens hun voorwaarden willen werken en de voor ons zo belangrijke kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden, als wij het contract gaan tekenen.

In maart 2020 heeft onderzoeksbureau Gupta de resultaten van een onafhankelijke kostenonderzoek gepresenteerd. Gupta geeft hierin aan voor welk tarief de logopedische zorg ingekocht dient te worden. Deze prijs omvat alle kosten die binnen een logopediepraktijk gemaakt worden om een behandeling te geven, rekening houden met alle vaste lasten, alle financiële en tijdsinvesteringen in materiaal, bijscholing en kwaliteit. Alle zorgverzekeraars zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit rapport.

Al jaren betalen de zorgverzekeraars ruim 25% minder dan de vergoeding die door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Daarnaast wordt van logopedisten geëist dat zij allerlei kosten maken zoals klanttevredenheidsonderzoek, audits, en het volgen van bij- en nascholing t.b.v. het kwaliteitsregister. Logopedie Toolenburg wil aan deze eisen voldoen, maar dit is niet haalbaar wanneer er geen redelijke vergoeding tegenover staat. Wij kunnen de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling niet meer waarborgen, wanneer wij de contracten zouden tekenen.

De tarieven die een aantal zorgverzekeraars voor 2022 heeft aangeboden liggen zo ver onder het adviestarief, dat wij hebben besloten die overeenkomsten opnieuw niet te ondertekenen. Logopedie Toolenburg heeft een tarief vastgesteld, gebaseerd op de resultaten van het kostenonderzoek (Gupta- 2020) met indexering en kwaliteitstoeslag (audit-praktijk).  Onze tarieven voor 2022 vindt u op het overzicht in de wachtkamer en hieronder.

Gelukkig is het voor u als verzekerde mogelijk een restitutiepolis af te sluiten bij uw zorgverzekeraar, waardoor ons tarief aan u volledig vergoed wordt. Let dus bij het kiezen van een zorgverzekering en polis op, of het gaat om een restitutiepolis of naturapolis. In het geval van een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar slechts een percentage, wat betekent dat u een gedeelte zelf moet betalen. Het is altijd goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar van uw keuze om na te vragen hoeveel deze in 2022 aan u vergoedt wanneer u naar een logopedist gaat zonder contract.

Wij blijven de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent waar u ook verzekerd bent in 2022!

Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen.

De volgende polissen zullen in 2022 de logopedische behandelingen 100% blijven vergoeden. Let op de polis-variant:

  • Zorg en Zekerheid: alle polissen

  • Menzis: alle polissen

  • Achmea: alle polissen

Check de onderstaande tabel om te zien of uw verzekeraar logopedische behandeling volledig of gedeeltelijk vergoedt. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

De premies gelden voor een verplicht eigen risico van € 385,00 (Vanaf 18 jaar).

 
Verzekeraar Polis Soort polis Premie
ACHMEA
1. De Friesland Zelf Bewust Polis                    75% Natura (online) € 113,25
Alles Verzorgd Polis                80% Natura € 131,45
2. FBTO Basis                                     65% Natura € 110,95
Basis Plus                              75% Natura € 125,95
Basis Vrij                             100% Resitutie € 132,95
3. Interpolis ZorgCompact                         75% Natura (online) € 113,50
ZorgActief                             75% Natura € 125,45
4. Pro Life Principe Polis Budget              75% Natura (online) € 117,30
Principe Polis                         75% Natura € 124,90
5. ZieZo ZieZo Selectief                       75% Natura (online) € 108,25
ZieZo Basis                            75% Natura € 112,25
6. Zilveren Kruis Basis Budget                          75% Natura (online) € 123,45
Basis Zeker                            75% Natura € 131,45
Basis Exclusief                     100% Restitutie € 143,95
ASR
1. ASR Ruime Keuze naturapolis         85% Natura € 132,90
Eigen Keuze resitutiepolis      100% Restitutie € 152,90
2. Ditzo Goede Keuze                         75% Natura € 115,50
Vrije Keuze                          100% Combinatie € 133,50
CZ
1. CZ Zorgbewustpolis                     70% Natura (online) € 126,75
Zorg-op-maat-polis                75% Natura € 134,50
Zorgkeuzepolis                     100% Restitutie € 145,25
2. CZ Direct Basisverzekering                    65% Natura € 120,75
3. IZZ Zorgbewustpolis                     70% Natura € 120,41   *
Zorg-op-maat-polis                75% Natura € 127,77   *
Zorgkeuzepolis                     100% Restitutie € 137,99  *
   
4. Just Just basic                              60% Naturapolis € 114,35
   
5. Nationale Nederlanden Basisverzekering                  100% Restitutie € 132,15
6. OHRA Basisverzekering                  100% Restitutie € 127,75
   
DSW    
1. DSW Basisverzekering                    94% Combinatie € 127,75
 
2. InTwente Basisverzekering                    94% Combinatie € 127,75
3. Stad Holland Basisverzekering                  100% Restitutie € 133,00
EUcare    
1. Aevitae Basisverzekering Natura Select70% Natura € 121,95
  Basisverzekering Natura         80% Natura € 131,95
  BasisverzekeringBewust Verz  80% Natura € 131,95
Basisverzekering Restitutie    100% Restitutie € 141,95
ENO    
1. HollandZorg HollandZorg basisverzekering voor migranten                            100% Restitutie € 123,00
 
2. Salland Basisverzekering                    90% Natura € 120,90
3. ZorgDirect Basisverzekering                  100% Restitutie € 136,95
MENZIS    
1. Anderzorg Anderzorg Compact                65% Natura € 114,00
Anderzorg Basis                     65% Combinatie € 119,25
 
2. Hema Basisverzekering                    70% Combinatie € 119,50
3. Menzis Menzis Basis Voordelig            65% Natura (online) € 119,00
Menzis Basis                          75% Natura € 133,25
Menzis Basis Vrij                  100% Restitutie € 143,75
4. Collectiviteit PMA Menzis Basis Voordelig            65% Natura (online) € 119,00
Menzis Basis                          75% Natura € 126,59
Menzis Basis Vrij                  100% Restitutie € 136,56
ONVZ
1. ONVZ Basisverzekering                  100% Restitutie € 134,50
2. PNOzorg Basisverzekering                  100% Restitutie € 134,50
3. VvAA Basisverzekering                  100% Restitutie € 127,77
4. Jaaah Basisverzekering                    75% Natura € 119,75
VGZ    
1. Bewuzt Basisverzekering                    65% Natura € 114,90
 
2. IZA IZA Basis Keuze                     70% Natura € 119,84   *
IZA Ruime Keuze                    80% Natura € 126,02   *
IZA Eigen Keuze                   100% Restitutie € 131,62  *
   
Verzekeraar Polis Soort polis Premie *
VGZ – vervolg    
3. IZZ Basis                                     70% Natura € 119,84   *
Natura                                   80% Natura € 126,02   *
Restitutie                             100% Restitutie € 135,28  *
 
4. UMC UMC Ruime Keuze                  80% Natura € 126,68   *
UMC Eigen Keuze                 100% Restitutie € 132,11  *
5. Univé Univé Zorg Select                  65% Natura (online) € 114,90
  Univé Zorg Geregeld              80% Natura € 133,00
Univé Zorg Vrij                     100% Restitutie € 143,89
6. VGZ VGZ Basis Keuze                    70% Natura € 126,15
VGZ Ruime Keuze                  80% Natura € 132,65
VGZ Eigen Keuze                  100% Restitutie € 142,40
7. Zekur Gewoon Zekur                       80% Natura (online) € 110,40
Gewoon Zekur Vrij                100% Restitutie € 136,70
8. Collectiviteit    
United Consumers UC Basis Keuze                      65% Natura € 114,90
UC Ruime Keuze                    80% Natura € 126,02
UC Eigen Keuze                    100% Restitutie € 135,28
   
ZORG EN ZEKERHEID
1. Zorg en Zekerheid Zorg Gemak polis                   70% Natura (online) € 116,85
Zorg Zeker Polis                     80% Natura € 129,85
Zorg Vrij Polis                      100% Restitutie € 137,35
 
% vergoeding van het gecontracteerde tarief
Disclaimer U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen, het is samengesteld uit de informatie die de zorgverzekeraars op hun eigen websites vermeld hebben staan.