!Belangrijke mededeling!

Elk jaar in oktober/november krijgt Logopedie Toolenburg overeenkomsten aangeboden van de zorgverzekeraars. We bekijken de aangeboden contracten zorgvuldig en maken op grond hiervan een beslissing of wij volgens hun voorwaarden willen werken en de voor ons zo belangrijke kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden, als wij het contract gaan tekenen.

In maart 2020 heeft onderzoeksbureau Gupta de resultaten van een onafhankelijke kostenonderzoek gepresenteerd. Gupta geeft hierin aan voor welk tarief de logopedische zorg ingekocht dient te worden. Deze prijs omvat alle kosten die binnen een logopediepraktijk gemaakt worden om een behandeling te geven, rekening houden met alle vaste lasten, alle financiële en tijdsinvesteringen in materiaal, bijscholing en kwaliteit. Alle zorgverzekeraars zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit rapport.

Al jaren betalen de zorgverzekeraars ruim 25% minder dan de vergoeding die door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Daarnaast wordt van logopedisten geëist dat zij allerlei kosten maken zoals klanttevredenheidsonderzoek, audits, en het volgen van bij- en nascholing t.b.v. het kwaliteitsregister. Logopedie Toolenburg wil aan deze eisen voldoen, maar dit is niet haalbaar wanneer er geen redelijke vergoeding tegenover staat. Wij kunnen de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling niet meer waarborgen, wanneer wij de contracten zouden tekenen.

De tarieven die een aantal zorgverzekeraars voor 2024 heeft aangeboden liggen zo ver onder het adviestarief, dat wij hebben besloten die overeenkomsten opnieuw niet te ondertekenen. Logopedie Toolenburg heeft een tarief vastgesteld, gebaseerd op de resultaten van het kostenonderzoek (Gupta- 2020) met indexering en kwaliteitstoeslag (audit-praktijk).  Onze tarieven voor 2024 vindt u rond begin december op het overzicht in de wachtkamer.

Gelukkig is het voor u als verzekerde mogelijk een restitutiepolis af te sluiten bij uw zorgverzekeraar, waardoor ons tarief aan u volledig vergoed wordt. Let dus bij het kiezen van een zorgverzekering en polis op, of het gaat om een restitutiepolis of naturapolis. In het geval van een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar slechts een percentage, wat betekent dat u een gedeelte zelf moet betalen. Het is altijd goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar van uw keuze om na te vragen hoeveel deze in 2023 aan u vergoedt wanneer u naar een logopedist gaat zonder contract.

Wij blijven de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent waar u ook verzekerd bent in 2024!

Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen.

 

De volgende polissen zullen in 2024 de logopedische behandelingen 100% blijven vergoeden. Let op de polis-variant:

  • Zorg en Zekerheid: alle polissen

  • Menzis: alle polissen

  • Achmea: alle polissen

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u twijfelt.

U kunt bij ons een overzicht opvragen van de percentages voor niet gecontracteerde zorg per zorgverzekeraar. Doe dit via de knop ‘Een vraag stellen’.
 

TARIEVEN LOGOPEDIE per 1 januari 2024 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan

brengen wij het tarief direct bij de zorgverzekeraar in rekening.

Logopedie Toolenburg heeft haar tarieven gebaseerd op de uitkomsten van het kostenonderzoek uitgevoerd door Gupta (2020), passend bij een audit- gecertificeerde praktijk.

Onderstaande logopedische zorg kunt u bij alle zorgverzekeraars in rekening brengen. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw polis en zorgverzekeraar. 

Bij de eerste afspraak zonder verwijzing worden 2 codes gedeclareerd: 

Code 4057 (Screening,anamnese (intake) en onderzoek logopedie) en code 4000 (reguliere zitting) bij DTL.

€ 124,79

Bij de eerste afspraak met verwijzing worden 2 codes gedeclareerd:

code 4061 (anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing) en code 4000 (reguliere zitting).

€ 99,64
Individuele zitting reguliere logopedie  (25 minuten)€ 49,80
Individuele zitting stotteren (45 minuten)€ 99,64
Telefonische afspraak (15 minuten)€ 25,48
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (per 25 minuten)€ 49,80

Onderstaande zorgverlening wordt in geen geval door de zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten worden bij u zelf in rekening gebracht.

 

Overleg met derden (per 25 minuten)

€ 49,80

Verslaglegging aan derden (per 25 minuten)

€ 49,80

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)

€ 49,80
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak bij ziekte (U dient zich voor 8.15 uur op de dag van de afspraak ziek te melden) € 37,37
  
  
  
  

EXTRA INFORMATIE mbt. instructie/ overleg ouders/ verzorgers van de patiënt

Soms overlegt de logopedist met de ouders/ verzorgers buiten de afgesproken behandeltijd over de inhoud van de behandeling, een afgenomen onderzoek, een aanpassing in het behandelplan of bijvoorbeeld huiswerkinstructies. Ook kunnen er vragen beantwoord worden waar tijdens de behandeling geen tijd voor was of maken wij verdiepend oefenmateriaal voor thuis of nemen een oefenfilmpje op.

Ook dit valt onder logopedische zorg. De gemaakte tijdsinvestering valt echter buiten de behandeltijd en vergoeding. Voor deze extra logopedische zorg gebruiken wij de declaratieregel ‘instructie/ overleg ouders/ verzorgers van de patiënt’. Deze declaratieregel wordt ingediend per 25 minuten. Soms ziet u dat deze voor 1 overleg kan gelden. Soms dienen wij 1 declaratieregel in, nadat wij een aantal keer een korte tijd logopedische zorg buiten behandeltijd geïnvesteerd hebben.

Deze kosten kunnen bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden.

EXTRA INFORMATIE mbt. overleg met derden bijvoorbeeld scholen of andere instanties.

Soms doen scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk.

Er is dan behoefte aan afstemming tussen de logopedist, leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om het onderwijs en de zorg rondom de desbetreffende leerling optimaal te coördineren. De afstemming met onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Het hoofddoel van deze afstemming betreft namelijk onderwijs en niet de zorg. Logopedie Toolenburg brengt voor deze werkzaamheden de onkosten in rekening bij de aanvragen van het overleg. Hiervoor wordt de declaratieregel: ‘overleg met derden’ gebruikt.

Dezelfde situatie is aan de orde wanneer wij de vraag krijgen naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag ten behoeve van een (her)indicatie. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Wanneer de logopedist vanuit het logopedisch behandelplan overleg met een leerkracht of derden en ouders nodig acht om het logopedische behandeldoel te behalen kunnen de kosten die hiervoor gemoeid zijn wel bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden. Het hoofddoel hierbij is de logopedische zorg. Hiervoor wordt de declaratieregel ‘instructie/ overleg ouders/ verzorgers’ gebruikt.